Βιογραφικό Ιατρού Σγούρα Ανδρέα


Σταδιοδρομία

Αποφοίτηση από το Οδοντιατρικό τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας

clint image
1991
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος.

clint image
1991
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

129 Πτέρυγα Υποστήριξης, Οργανική Θέση Προϊσταμένου Οδοντιάτρου στο Οδοντιατρείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

clint image
1991-1992
Aεροπορική βάση Eλληνικού

Μετεκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την επίβλεψη επιφανών Στοματολόγων, Οδοντιάτρων και Προσθετολόγων.

clint image
1992-1993
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Δ/ντής Σμήναρχος Γ. Πάνος), ως Ειδικευόμενος Επιστημονικός Συνεργάτης.

clint image
1992-1995
251 Νοσοκομείο Αεροπορίας
        

Επιστημονικό Έργο

Παρουσίαση επιτραπέζιας επίδειξης και προφορικής ανακοίνωσης με τίτλο “The present use of pit and fissure sealants”

Αθήνα 1-5 Ιουνίου 1989
12ο Παγκόσμιο Παιδοδοντικό Συνέδριο

Συμμετοχή

Αθήνα 11-12 Νοεμβρίου 1989
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

Συμμετοχή

Αθήνα 8-12 Μάιου 1990
16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Συμμετοχή

Αθήνα 19-22 Οκτωβρίου 1991
11ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Συμμετοχή

Αθήνα 1-3 Οκτωβρίου 1992
Συμπόσιο Εμφυτευματολογίας

Συμμετοχή

Καλαμάτα 13-16 Οκτωβρίου 1993
13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Συμμετοχή

Washington DC, USA, 10-12 Σεπτεμβρίου 1993
Dentsplay’s Summit 2

Συμμετοχή

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 1995
Ημερίδα Οδοντιατρικής Ακτινοπροστασίας

Συμμετοχή

Αθήνα 25-27 Μαΐου 1995
Σεμινάριο Εμφυτευμάτων Branemark System

Συμμετοχή

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 1996
Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Συμμετοχή

Αθήνα 27 Απριλίου 1996
3η Πανελλήνια Σύνοδο Κλινικής Οδοντιατρικής

Συμμετοχή

Αθήνα 23 Μαΐου 1998
Σεμινάριο Κεραμικών Συστημάτων

Συμμετοχή

Αθήνα 15-16 Μαΐου 1999
Επιστημονική Ημερίδα Εταιρείας Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος

Συμμετοχή

Αθήνα 11-13 Μαΐου 2000
4η Ετήσια Συνάντηση ΕΜΑΟ (Συμπόσιο Εμφυτευμάτων Branemark System)

Συμμετοχή

Αθήνα 18-21 Οκτωβρίου 2001
20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Είναι Μέλος ..

1
.. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

από το 1992

2
.. της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής & Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας

από το 1999

3
.. της European Academy DentoMaxilloFacial Radiology

από το 1999

Κοινωνική Ευθύνη

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Έδρα Οδοντικής Χειρουργικής, Τομέας Νοσολογίας & Θεραπευτικής Οδοντικών & Περιοδοντικών Ιστών

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης.

Παιδοδοντικό Κέντρο Αθηνών

Δ/ντής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κουβελάς

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Ειδικευόμενος στην Παιδοδοντία και την Θεραπεία Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

Εκπαιδευτικό Έργο

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Έδρα Οδοντικής Χειρουργικής, Τομέας Νοσολογίας & Θεραπευτικής Οδοντικών & Περιοδοντικών Ιστών

Κλινική Εκπαίδευση Φοιτητών 4ου & 5ου έτους.

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Έδρα Οδοντικής Χειρουργικής, Τομέας Νοσολογίας & Θεραπευτικής Οδοντικών & Περιοδοντικών Ιστών

Εκπαίδευση φοιτητών στα Εργαστήρια Οδοντικής Μορφολογίας & Οδοντικής Χειρουργικής